Gizlilik, Kişisel Veriler ve Çerez Politikası (“Politika”) (Güncelleme Tarihi: 23.08 2019)


Sitemize hoş geldiniz. Can Medikal Hizmetler A.Ş. Özel Lifemed Tıp Merkezi (“Lifemed”) olarak, www.hairtransplantationlifemed.com uzantılı  sitemizi (“Site”) kullanan ve hizmetlerimizden yararlanan kullanıcıların/ziyaretçilerin/üyelerin (hepsi birden “veri sahipleri” olarak kısaltılmıştır) hizmetlerimizden ve sitemizden güvenli şekilde yararlanmalarını ve Politikamız hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacı ile bu Politikayı hazırladık. Bu Politika, aynı zamanda, bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını, işlendiğini ve korunduğunu da açıklamaktadır.

Sitemizi kullanmak ve hizmetlerimizden yararlanmak suretiyle, Politika hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmak suretiyle işbu Politikada belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz. Web sitemizi kullananlar, bunu kendi inisiyatifleri doğrultusunda yapmaktadır ve tüm ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu web sitesini kullanan Türkiye içindeki ve dışındaki tüm ziyaretçiler, sitenin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul etmektedir. Şirketimiz, Politika hükümlerini mevzuat kapsamında değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politikada yapılan değişiklikler yine bu web sitesinde yayınlanacaktır. Politikamızın en güncel halinden haberdar olmaya devam etmek için zaman zaman web sitemizi kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfanın üzerindeki “Son Güncelleme” tarihine bakarak sitemizi son ziyaretinizden beri Politikanın revize edilip edilmediğini anlayabilirsiniz. Lütfen bu Politikayı ve hükümlerini dikkatle okuyunuz. Sitemizi kullanmanız ve/veya hizmetlerimizden yararlanmanız, Kullanım Koşullarımızdaki hükümlerle birlikte herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın işbu Politika hükümlerine de bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, buradaki hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, sitenin kullanımını durdurmanızı önemle rica ederiz.


Toplanan Bilgiler:  Web sitemiz aracılığıyla muhtelif “Kişisel Bilgiler” ve “Kişisel Olmayan Bilgiler” toplanabilmektedir. Kişisel Bilgiler, isim-soy isim, e-mail adresi gibi sizi bir birey olarak tanımlayan ya da tanımlayabilen bilgilerdir. Kişisel Olmayan Bilgiler ise toptan bilgiler, demografik bilgiler, IP adresleri ve doğrudan kimliğinizi ortaya çıkarmayan diğer bilgilerdir.


a. Kişisel Olmayan Bilgiler:  Kişisel Olmayan Bilgiler, anonim bilgiler ve de sizi kişisel olarak tanımlamayan bilgilerdir.  Kişisel Olmayan Bilgiler; çerezler (cookies), internet protokol adresleri ve web logları; piksel etiketleri ve diğer Kişisel Olmayan Bilgiler olmak üzere, Sitemiz vasıtasıyla dört farklı kaynaktan toplanır. Bunlara dair detaylar aşağıda aktarılmaktadır; 

 

i) Çerezler: Çoğu web sitesinde olduğu gibi, sitemizde de, sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi; sitenin analiz edilmesi ve performansının arttırılması; ( örneğin, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması), kullanım kolaylığının sağlanması; (örneğin, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde arama sorgularının hatırlanması vb), kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetinin gerçekleştirilmesi; (örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa üzerinden ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi vb) amaçları ile Çerezler kullanılabilmektedir. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından sınıflandırılabilir;

  • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezleri kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Lifemed tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Lifemed ile iş ortaklığı olan farklı kişiler yönetmektedir.
  • Aktif olduğu süreye göre,  oturum çerezleri  ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin siteyi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
  • Kullanım amaçlarına göre, sitemizde teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler de kullanılmaktadır.

 

 

Sitemizi ziyaret edenler, siteyi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini her zaman kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirebilmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini de hatırlatmak isteriz.


ii) IP Protokol Adresleri ve Web Logoları: IP adreslerini toplamak internette standart bir uygulamadır ve birçok web sitesi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. IP adresinizi, sunucularımızdaki problemleri teşhis etmek, web sitemizi yönetmek, site ile bağlantınızı en hızlı şekilde sağlayacak veri servisine ulaşmanızı temin etmek ve tercihiniz doğrultusunda ziyaretlerinizde kullanılan dil ve Site'ye erişilen bölge açısından kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için almakta ve saklamaktayız. Sitemizin web sunucuları otomatik olarak, ziyaretçilerin Internet Protokol (IP) adreslerini ve log dosyalarını toplar. IP adresiniz, Internet Servis Sağlayıcınız (ISP) tarafından bilgisayarınıza otomatik olarak tayin edilen bir kimlik numarasıdır. Numara, siz Siteyi ziyaret ettiğinizde ziyaret(ler)inizin zamanı ve ziyaret ettiğiniz sayfa(lar) ile birlikte sunucu log dosyalarımızda otomatik olarak tanımlanır ve saklanır. Bu bilgiler, genel olarak toplanır ve herhangi bir Kişisel Bilgi içermez.


iii) Piksel Etiketleri: Sitemizi sonraki ziyaretinizde size daha faydalı bilgiler verebilmek ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmek için, “piksel etiketler” ya da benzeri araçları ve HTML formatlı e-posta mesajları da kullanabiliriz. Bir Piksel Etiket, normalde sitemizin ziyaretçilerinin görmediği ve ziyaretçilerin hard diskleri üzerindeki çerezlerle ilişkilendirilebilecek genellikle tek piksellik (1X1) bir elektronik görüntüdür. Piksel Etiketler Kişisel Bilgiler içermez ve markalı hizmetler sunmak ve promosyon ya da reklam kampanyalarının etkinliğini tespit etmeye yardım etmek için sitemizin belli sayfalarını ziyaret eden kullanıcıları saymamıza imkan sağlar. HTML formatlı e-posta mesajlarında kullanıldığında Piksel Etiketler gönderene bir e-postanın açılıp açılmadığını söyleyebilir. 
 

b. Kişisel Bilgiler : Lifemed’e iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, Lifemed; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.


İşlenen Kişisel Veriler: Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ve/veya hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; ödeme bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verileriniz; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri , doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verileriniz; anket, teşekkür, şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginiz, Tıp Merkezimizde mevzuat gereği, ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntüleriniz, Özel Lifemed Tıp Merkezi’ ne ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığı ile gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz ile olası hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, kısaca müşterilerimizin/hastalarımızın kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) Kişisel verileriniz, Lifemed tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dahilinde yine aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Lifemed tarafından Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:


- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve talep ettiğiniz hizmetlerin gereklerini yerine getirmek,


- Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,


- Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,


-Tıp Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,


-Size özel ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,


- Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,


-Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,


-Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,


- Mevzuat hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,


- Tıp Merkezimiz ile anlaşmalı olan kurum/kuruluşlarla hak sahipliğinizi sorgulama veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,


- Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,


- ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,


- Tıp Merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,


- Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,


- Tedavi ve hizmet kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,

 

- Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,


-İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,


-İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,


-sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,


-şikayetlerinizin/taleplerinizin Lifemed’e aktarılabilmesi ve iletişim izni vermiş iseniz Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, bülten/broşür gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin artırılması, araştırılması ve bağlı nedenler,


- yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası.
 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Lifemed’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda işbu Politikada açıklanan süre dahilinde muhafaza edilecektir.

 

Kişisel Veri Aktarımı: KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; Politikamızda yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara ; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, sigorta/vakıf/sandık kapsamında hizmet almış iseniz ilgili sigorta şirketine, vakfa, sandığa ve aracı kurumlarına, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına; şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Lifemed’in çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu bölümde belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Saklama Süresi: Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla; Lifemed bünyesinde yer alan sağlık kuruluşlarına gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon , SMS, MMS vb. telekominikasyon iletişim vasıtalarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, Tıp Merkezimize sevk ile gelişiniz durumunda ve/veya kendinizin iletmesi halinde, diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzer kanallar aracılığıyla, güvenlik amaçları ile yapılan ses ve görüntü kayıtları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik ortamda toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

Lifemed, temin ettiği kişisel verileri, tabii olduğu mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bir süre olması durumunda ilgili sürelere riayet ederek; eğer böyle bir süre öngörülmemişse ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayabilecektir. Kişisel Verileriniz KVKK md. 7/f.1.’ e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kıldığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir .


Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve İstisnaları: Lifemed’e yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuda dilerseniz, https://www.lifemed.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ uzantılı sitemizde yayınlanan ve Lifemed’den  fiziki olarak da temin edebileceğiniz Bilgi Talep Formunu da kullanabilirsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür. Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, a) Şirketimizin kvkk@lifemed.com.tr e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta, b) Bağdat cd. No:191/A 34730 Çiftehavuzlar-Kadıköy/İstanbul. adresine iadeli taahütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz. Ayrıca, talebin iletimi konusunda Kurulun başkaca yöntemler belirlemesi durumunda söz konusu yöntemlerle de talebinizi iletebilmeniz mümkün olacaktır. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Lifemed talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun Lifemed’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan bir ücret varsa, ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Lifemed’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilme hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Şirketimize başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz.  Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

 

Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, haklarınızı düzenleyen 11 inci maddenin; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’ in Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller: KVKK’ nın 5.maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz işlenebilir:


-Kanunlarda açıkça ön görülen hallerde,

 

- Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 

- Bir sözleşmenin kurulması veya iflasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,


-Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,


-Kişisel Veri/Kişisel Veriler inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,


-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


- Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Can Medikal Hizmetler A.Ş’ nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


- Ayrıca, Kişisel sağlık verileriniz, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,

 

sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.


Ayrıca, Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

 

Lifemed,  sitesi vasıtasıyla toplanan Kişisel Bilgilerin güvenliğini sağlamak ve verilere izinsiz erişimi engellemek için fiziksel, elektronik ve operasyonsal tedbirler dahil olmak üzere, mevzuat hükümleri kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerini alabilir.

 

Sair Hükümler: Sitemiz üzerinde görünen reklamlar size üçüncü kişi reklam ortaklarımız tarafından da sunulabilir.  Ayrıca, Sitemiz, Lifemed tarafından sahip olunmayan ya da işletilmeyen, üçüncü kişilere ait web sitelerine, linkler içerebilir. Bu linkleri sadece rahatlık sağlamak amacıyla koyarız. Sitemiz üzerine bir linkin konulması Lifemed tarafından link verilen sitenin güvenli ve/veya onaylı olduğu anlamına gelmez. Herhangi böyle bir üçüncü kişi web sitesine kendi isteğiniz doğrultusunda Kişisel Bilgilerinizi verdiğiniz takdirde, işleminiz bu üçüncü tarafın web sitesince gerçekleştirilecek ve verdiğiniz Kişisel Bilgileriniz o üçüncü taraf tarafından toplanacak ve onların gizlilik politikasıyla kontrol edilecektir. Bu web sitelerinin sizin onlara verdiğiniz herhangi bir Kişisel Bilgiyi kullanması dahil kendi gizlilik uygulamaları ya da bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden Lifemed sorumlu değildir. Yine, Lifemed, link verilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü kişilerin gizlilik politikaları ve uygulamalarından veya üçüncü kişilerin topladığı, işlediği-aktardığı ya da kullandığı kişisel verilerden de sorumlu değildir. 

Politikamıza ilişkin herhangi bir sorunuz ya da farklı bir talebiniz olduğunda, bu soruları ve/veya taleplerinizi e-maille, info@lifemed.com.tr uzantılı adrese gönderebilirsiniz. E-posta iletişimlerinin mutlaka güvenli olmayabileceğini unutmayın. Bu sebeple, kredi kartı bilgilerinizi ve diğer hassas bilgileri bizimle e-posta yazışmalarınızda lütfen kullanmayın. 

Sitemizi kullandığınız için tekrar teşekkür ederiz.

Sitemizin tüm hakları saklıdır.

 

Bilgilendirme amaçlıdır.