Kullanım Koşulları (Güncelleme Tarihi: 23.08 2019 )


Sitemize hoş geldiniz! 

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, www.hairtransplantationlifemed.com uzantılı web sitemizdeki (“Site”) hizmetlerden faydalanabilmeniz ve sitemizi kullanabilmeniz için gerekli kuralları içerir. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu Koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili yürürlükteki tüm ilgili mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz.

Can Medikal Hizmetler A.Ş. Özel Lifemed Tıp Merkezi (“Lifemed”) herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikler yine bu web sitesinde yayınlanacaktır. Kullanım koşullarımızın en güncel halinden haberdar olmaya devam etmek için zaman zaman web sitemizi kontrol etmenizi öneririz. Bu sayfanın üzerindeki “Son Güncelleme” tarihine bakarak sitemizi son ziyaretinizden beri Kullanım Koşullarının revize edilip edilmediğini anlayabilirsiniz. Lütfen Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. Sitemizi kullanmanız ve/veya hizmetlerimizden yararlanmanız, herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın, Gizlilik, Kişisel Veriler ve Çerez Politikası (“Politika”) ile birlikte, işbu Kullanım Koşullarına da bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, buradaki hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, sitenin kullanımını durdurmanızı önemle rica ederiz.

Hükümleri:

1) Sitenin içeriği ve yazılımı, Lifemed’e ait olup, sitemiz telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır.

2) Bu siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme ve de Siteden, bilgilendirme mahiyetinde bilgi alma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda Lifemed ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video dosyalarını, veritabanlarını ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, sair bir tasarrufa konu etmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Lifemed, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Lifemed’e herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili Kullanıcılara karşı her türlü yasal yol işletilecektir. Sitemizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanılması yasaktır. Telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların siteyi kullanmalarına son verilecektir.

Lifemed’in ya da sitenin  çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

3) Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. Lifemed, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanlardan Lifemed sorumlu olmayacaktır. Lifemed; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Lifemed kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, kullanıcıların siteyi kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarından dolayı da sorumlu değildir.

Lifemed, Site üzerinden, Lifemed’in  kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu 'link'ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Lifemed’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

4) Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı, faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek Lifemed ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile Lifemed’ten  rücuen herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında Lifemed’e yönelebilecek olası taleplerden sorumlu olacağınızı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Lifemed Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya ilgili yasal yollara müracaat edebilir.

5) Lifemed, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Lifemed, kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad vermemektedir. Lifemed sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Lifemed, sitenin kullanılmasından beklenen sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

6) Lifemed, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, siteyi yönetme hakkını haizdir. Lifemed, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Lifemed, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Lifemed’in kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7)  İşbu Kullanım Koşulları, Gizlilik, Kişisel Veriler ve Çerez Politikası da kapsamakta olup, sitemizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Gizlilik, Kişisel Veriler ve Çerez Politikası hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine de riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

8) Site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri görevli ve yetkili olacaktır.

 

Bilgilendirme amaçlıdır.